Целева помощ

Целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия чрез Дирекция “Социално подпомагане“

При ангажимент за покупка от фирмата, БМГ2007 съдейства безплатно за издаването и подаването на документи към ДСП (Дирекция социално подпомагаме) по местоживеене за получаване на безвъзмездна финансова помощ!

Важно!!! Времето за отпускане на финансова помощ, считано от подаване на молбата в ДСП, заедно със изисканите от закона приложения към нея, до получаването на помощта, може да отнеме около 2 месеца.
В тази връзка, при наличие на собствени средства, всяко едно помощно средство може да се закупи предварително, като се плати съответната му цена (целевата помощ). След като се издаде заповедта на ДСП за отпускане на финансовата помощ, парите се планират от бюджета и сумата се възстановява.
За подробности как може да стане това и тази покупка да бъде призната от Дирекция “Социално подпомагане“ свържете се с нас.

Целева помощ от Дирекция “Социално подпомагане“/ДСП/ на хора с увреждания, за закупуване на помощни средства и медицински изделия-страница от http://www.BMG2007.com
/Вижте по-долу точка V, за връзка към сайта на ДСП/
Социална защита. Права. Облекчения.
Програми: В помощ на хората с увреждания.
Съдържание:
Социални помощи и облекчения, предоставяни на лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

Нормативни документи:

1. НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания в сила от 12.07.2011 г.
2. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в сила от 1.06.2011 г.
Пълния текст може да намерите в Нормативни актове-Агенция за хората с увреждания http://ahu.mlsp.government.bg/

ВАЖНО!!! От 01 юни 2011г има промяна в реда за оформяне на документите
за отпускане на целева помощ от Дирекция “Социално подпомагане“ за БЕЗПЛАТНО  получаване
на медицински изделия и помощни средства.
Промяната е следната:на хората с увреждания, които имат право на целева помощ за закупуване
на медицински изделия и помощни средства чрез Дирекция “Социално подпомагане“, се издава
Заповед за отпускане на целевата помощ, както до преди 01.06.2011.
Разликата от преди е, че след издаване на Заповедта за отпускане, на следващия месец Дирекция
„Социално подпомагане“ превежда парите на правоимащия и с тези пари се закупуват изделията от лицензирани фирми, каквато е БМГ2007, като за целта при покупка в брой се издават фактури с касов бон. Тези фактури с касовия бон се представят в съответната Дирекция “Социално подпомагане“ заедно с попълнен приемо-предавателен протокол.

Полезни съвети:

 1. Срока за усвояване на целевата помощ след получаването и от ДСП/превод по банков път или пощенски запис/ е 30 дни. Спазвайте този срок-важен е. Ако го пропуснете следва следната процедура:
-на седмия ден след просрочването, ако не сте върнали парите в ДСП, по съдебен ред Ви се събират.
-наново подавате документи и следва пак същата процедура-нова Заповед за отпускане на целева помощ и след издаването и в края на следващия месец ви се превеждат парите.
2. Вие имате право на избор от коя лицензирана фирма ще закупите медицинските изделия и помощни средства, като за избора няма значение в кое населено място е фирмата. Възползвайте се от правото на избор което Ви дава нашия сайт, за да изберете най-подходящата конструкция и модел помощното средство. Помощните средства са с гаранционен и извън гаранционен ремонт. В тази връзка осигуряването му е много важно. Например: инвалидните колички са с 6 години експлоатационен срок и в продължение на този срок нямате право на друга. При възникнали проблеми с експлоатацията, ремонта и други проблеми се свържете с нас по телефон или имейл!
3. Подходете отговорно към целевата помощ отпускана от ДСП-държавата плаща за да получите възможно най-доброто в рамките на помощта. Например: Вие може да закупите инвалидна количка на стойност  486 лв. от страна от Европейски съюз или инвалидна количка за 336 лв. от страна извън Европейски съюз. Вие може да изберете конструкцията , която най-добре отговаря на състоянието на болния, начина му на живот, както и обслужването му от самия него или от близките му. Няма нужда да отделяте допълнително време за да проучите нещата, всичко е обявено в нашия сайт.

За да се скъси времето от издаването на заповедта, отпускането на парите и получаването на полагащите  се медицински изделия има следната възможност:
След датата на издаване на медицинския протокол от ЛКК /или ТЕЛК/в който са вписани, медицинските изделия и помощни средства може да се закупят от правоимащия със собствени средства срещу фактура и касов бон от лицензирана фирма. За да не се получат недоразумения тази възможност предварително се съгласува със съответната териториална Дирекция“Социално подпомагане“.
При спешни случаи, има възможност помощните средства и медицински изделия да се получат ВЕДНАГА.Условията при които могат да се получат веднага и за повече подробности, може да ни се обадите на  0885 849 143.

Всяко  медицинско изделие или помощно средство може да се закупи в бройбез да са необходими каквито и да са документи отнасящи се до заболявания и права за безплатно получаване чрез ДСП . За отпускане на средствата за закупуването им от Дирекция “Социално подпомагане“, трябва да се комплектоват необходимите документи съгласно цитираните по-горе нормативни документи.

IV. Медицински изделия и  помощни средства, приспособления и съоръжения -целева помощ чрез  Дирекция “Социално подпомагане“./ДСП/ 
Инвалидни колички-рингови и акумулаторни, скутери, комбинирани столове, тоалетни столове и столове за баня, слухови и говорни апарати, антидекубитални дюшеци за лежащоболни , гръдни протези/епитези/, патерици, канадки, проходилки, ролатори с три и четири колела, три и четириопорни бастуни, протезни и протективни чорапи, протезни рула и др.

Важно!
Поместената по-долу информация е с общ характер.
За да избегнете излишно разкарване и губене на време , препоръчваме Ви да ни се обадите предварително преди да комплектовате необходимите документи, за да получите от нас необходимата информация за конкретния случай. При нас ще получите конкретна информация за необходимите медицински изделия според диагнозата и състоянието на хората с увреждания, както и информация за болниците в които има съответните лекарски комисии.
За всеки конкретен случай на увреждане ще получите съответните пълни указания от нас.

1.За информация на хората с увреждания, които имат право на целева помощ за закупуване,
най-долу в този раздел има извлечение от размера на целевата помощ на медицински изделия и помощни средства чрез Дирекция “Социално подпомагане“.
Съответната териториална Дирекция“Социално подпомагане“към общината по местоживеене по лична карта издава
Заповед за отпускане на целевата помощ. 
За получаване на такава Заповед е необходимо в Дирекция“Социално подпомагане“да се представи Медицински протокол от ЛКК/Лекарска консултативна комисия/ или Експертно решение/ТЕЛК/.
Когато в ТЕЛК не са оказани  медицинските изделия, необходим е Медицински протокол от ЛКК , който се издава от Областните или университетски болници.
Не е задължително наличието на ТЕЛК, но ако няма ТЕЛК е задължително Медицински протокол на ЛКК.

2. Според състоянието и диагнозата, в Медицинския протокол ЛКК може да предпише:

За лежащоболни, включително и възрастни хора залежали от старост продължително време
1. Инвалидна количка
2. Комбиниран стол за тоалет и баня или поотделно тоалетен стол и стол за баня.
3. Антидекубитален дюшек
4. Антидекубитална възглавница
5. Масичка за инвалидна количка
*Лежащоболни са хората / включително  и възрастни хора залежали от старост/ с :
-тежки неврологични заболявания придружени с квадрипарези или хемипарези
-будна кома
-терминално болни
-усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза.
Важно! Когато лежащоболния има възможност да бъде раздвижен и вдигнат на крака, ЛКК може да предпише допълнително -проходилка, 3 или 4 опорни бастуни -2 бр. , както за трудноподвижни и т.н.
За трудноподвижни

1. Инвалидна количка
2. Комбиниран стол за тоалет и баня или поотделно тоалетен стол и стол за баня.
3. Проходилка
4. Три и четириопорни бастуни, патерици, канадки, бастуни и др.
5. Масичка за инвалидна количка
За онкоболни
медицинските изделия за лежащоболни или трудноподвижни
за оперираните на гърдата-гръдни протези/епитези/
За хора с увреден слух
1. Слухови апарати и батерии за тях

Търсене на продукти в нашия магазин

Вашите продукти

Нямате артикули в количката.