Наемане на помощни средства

Подробности за различните модели колички вижте в меню Продукти – “Инвалидни колички“

Условия за получаване под наем:
-При получаване на ринговата инвалидна количка се заплаща -250 лв.
-След изтичане на наемния срок, при  връщане на  количката във вида в който е получена- без механични повреди по нея и със здрави напомпани гуми/ от сумата 250 лв. се приспада:
-сумата за ползване под наем-изчислява се като броя на наетите календарни дни се умножат по 5 лв. на календарен ден, започвайки от деня на получаване. Деня на връщане на количката се счита за нает.
При наемане за повече от 16 календарни дни, наетите дни се умножават по 4 лв. на ден.
Минимален срок на наемане-5 дни.

Инвалидната количка се получава от офиса в почистен вид, със здрави гуми и без механични повреди.
При връщане количката трябва да бъде:
– в почистен вид, със здрави гуми и без механични повреди.
При връщане на непочистена количка се удържат 15 лв. от общата сума.  Ако има пукната гума или механични дефекти-удържа се сума съответстваща на вредата.

Пример:
Платени 250 лв. при получаване на количката.
Ползване 5 календарни дни. 5х5=25 лв.
При връщане на количката във вида в който е получена- почистена, без механични повреди по нея и със здрави гуми/не пукнати/, се връща сумата:
250-25=225 лв.
Ползване 16 календарни дни: 16х4=64 лв.
250-64=186 лв. се връща

2. Нови, неупотребявани антидекубитални дюшеци

Условия за получаване под наем:

1. При получаването се заплаща пределната лимитна цена за внос от Европейски страни-310 лв./без ДДС/
2, След изтичане на наемния срок, при  връщане на  компресора/ във вида в който е получен-работещ, без механични повреди по него/ от сумата 310 лв. се приспада:
– стойността на матрака/дюшека/-80 лв. Поради хигиенни и медицински съображения, този матрак остава собственост на клиента.
– сумата за ползване под наем-изчислява се като  броя на наетите календарни дни се умножат по 3 лв. на календарен ден, започвайки от деня на получаване. Деня на връщане на компресора се счита за нает.
Минимален срок на наемане-5 дни.

Пример:
Платени 310 лв. при получаване.
Ползване 5 календарни дни. 5х3=15 лв.
При връщане на компресора със свързващите тръбички към него/ във вида в който е получен-работещ, без механични повреди по него/, се връща сумата:
310-80-15=215 лв. и матрака остава собственост на клиента.

3. Наем на проходилка

А. Проходилка -втора употреба
Условия за получаване под наем:
-При получаване на проходилката се заплаща -72лв.
-След изтичане на наемния срок, при  връщане на  проходилката във вида в който е получена- без механични повреди по нея и добър външен вид, от сумата 72 лв. се приспада:
-сумата за ползване под наем-изчислява се като  броя на наетите календарни дни се умножат по 4 лв. на календарен ден, започвайки от деня на получаване. Деня на връщане също се смята като нает.
Минимален срок на наемане-5 дни.

Б. Нова неупотребявана проходилка

Важно!!! Срок от два дни за вземане на решение-за закупуване или  наем.

Условия за получаване под наем на нова , неупотребявана проходилка:

-При получаването се заплаща пределната лимитна цена -72 лв. с вкл. ДДС. Ако се вземат 2 бр. тапи допълнително , за да се получи  универсалния вариант на тапи и колела се залащат още  4 лв.

Възможност 1. На втория ден от получаването на проходилката ако клиента вземе решение да я закупи, не е необходимо да прави каквото и да е -проходилката остава негова, закупена. За първи ден се счита деня на получаването и.
Възможност 2. На втория ден от получаването на проходилката ако клиента вземе решение да я върне , от сумата 72 лв./или от 76 лв./ се  удържат 2х3= 6 лв. за наем. За да се осъществи това, проходилката трябва да се върне във вида в който е получена.  За първи ден се счита деня на получаването и.

Възможност 3. Получаване и връщане в един и същи ден- връща се цялата сума, без удръжка, ако проходилката е върната във вида в който е получена.

На третия ден от получаването на проходилката , клиента губи правото си да я ползва под наем. Остава закупена и не му се възстановява каквато и да е сума.

Търсене на продукти в нашия магазин

Вашите продукти

Нямате артикули в количката.